[12V / 24V] TAKAFUJI DYB40-1-12V / DYB40-1-24V / DYB40-1 12V / 24V DC Diesel Transfer Pump
[12V / 24V] TAKAFUJI DYB40-1-12V / DYB40-1-24V / DYB40-1 12V / 24V DC Diesel Transfer Pump
Vomax SL-011B/24V DC Diesel Pump Set
Vomax SL-011B/24V DC Diesel Pump Set
RM 928.00
EUROX FDH0510 285CC 6HP 2" Diesel Fire Fighting Pump 3600RPM
EUROX FDH0510 285CC 6HP 2" Diesel Fire Fighting Pump 3600RPM
RM 1,690.00
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP20MP 2" Diesel Pump / Pam 3.8kW 3600RPM
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP20MP 2" Diesel Pump / Pam 3.8kW 3600RPM
RM 1,065.00
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP30MP 3" Diesel Pump / Pam 4kW 3600RPM
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP30MP 3" Diesel Pump / Pam 4kW 3600RPM
RM 1,315.00
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP40MP 4" Diesel Pump / Pam 6.3kW 3600RPM
[CLASSIC TYPE] DEPRO DP40MP 4" Diesel Pump / Pam 6.3kW 3600RPM
RM 1,815.00
[HIGH PRESSURE TYPE] DEPRO DP20MHP 2" Diesel Water Pump / Pam Air 4kW 3600RPM
[HIGH PRESSURE TYPE] DEPRO DP20MHP 2" Diesel Water Pump / Pam Air 4kW 3600RPM
RM 1,415.00
[HIGH PRESSURE TYPE] DEPRO DP30MHP 3" Diesel Water Pump / Pam Air 6.3kW 3600RPM
[HIGH PRESSURE TYPE] DEPRO DP30MHP 3" Diesel Water Pump / Pam Air 6.3kW 3600RPM
RM 2,315.00
[CAST IRON TYPE] DEPRO DP20MCP 2" Diesel Water Pump 4kW 3600RPM
[CAST IRON TYPE] DEPRO DP20MCP 2" Diesel Water Pump 4kW 3600RPM
RM 1,848.00
[CAST IRON TYPE] DEPRO DP30MCP 3" Diesel Water Pump 8.2kW 3600RPM
[CAST IRON TYPE] DEPRO DP30MCP 3" Diesel Water Pump 8.2kW 3600RPM
RM 2,399.00
Vomax SL010 AC220V Diesel Pump
Vomax SL010 AC220V Diesel Pump
RM 525.00
Vomax SL-011B/12V DC Diesel Pump Set
Vomax SL-011B/12V DC Diesel Pump Set
RM 928.00
Vomax SL-011/220V AC Diesel Pump Set
Vomax SL-011/220V AC Diesel Pump Set
RM 1,087.00
Vomax SL-001/24V DC Diesel Bare Pump
Vomax SL-001/24V DC Diesel Bare Pump
RM 315.00
Vomax SL-001/12V DC Diesel Bare Pump
Vomax SL-001/12V DC Diesel Bare Pump
RM 315.00
Switch To Desktop Version